جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.


شماره 1944-ق 19/1/1381
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمدخاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 0432/80/18712 مورخ 24/12/1376 دولت در خصوص موافقتنامه فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کلمبیا که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 19/12/1380 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات مورد توافق طرفین متعاهد تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد و بیست سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 2552 27/1/1381
قانون موافقتنامه فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کلمبیا که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/12/1380 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 1944-ق مورخ 19/1/1381 واصل شده است ، به پویست جهت اجراءابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سید محمدخاتمی

ماده واحده - موافقتنامه فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کلمبیا، مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده بشرح پیوست تصویب و اجازه مبادله انساد آن داده می شود.

بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کلمبیا، مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده بشرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کلمبیا
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کلمبیا که از این پس (طرفهای متعاهد) خوانده می شوند، به منظور تحکیم و گسترش روابط دوستانه فیمابین و ارتقای سطح تفاهم بین دو ملت درزمینه همکاریهای فرهنگی ، علمی ، آموزشی و ورزشی بشرح زیرتوافق نمودند
ماده 1- طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط فرهنگی ، علمی ، آموزشی و ورزشی بین دو کشور، اشاعه ، شناخت و تبادل ارزشهای فرهنگی یکدیگر را براساس اصل احترام متقابل به قوانین ومقررات داخلی یکدیگر و تحمل آرا در برابرتنوع فرهنگی تسهیل خواهندکرد
ماده 2- طرفهای متعاهد به منظور آشنائی با فرهنگ و تمدن یکدیگر نسبت به تبادل کتب و نشریات ، آثار نقاشی ، عکس ، نوار، فیلم ، نرم افزارهای کامپیوتری ، برنامه های رادیوئی و تلویزیونی و امثال آنها در زمینه های فرهنگی ، هنری ، علمی ، تاریخی ، آموزشی ، مطبوعاتی ، جهانگردی و ورزشی بین موسسات و دستگاههای ذیربط دو کشور اقدام لازم را معمول خواهند داشت.
ماده 3- طرفهای متعاهد تسهیلات لازم را جهت برگزاری هفته های فرهنگی و فیلم ، جلسات سخنرانی و شعر، اجرای موسیقی و هنرهای نمایشی در اختیار یکدیگر قرار داده و مبادله گروههای فرهنگی و هنری را به منظور اجرای برنامه های مزبور تشویق خواهند نمود.
ماده 4- هر یک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین ومقررات خود اجازه برگزاری نمایشگاههای مختلف فرهنگی ، هنری ، علمی ، تاریخی ، آموزشی ، مطبوعاتی ، جهانگردی و ورزشی را به طرف متعاهد دیگرداده و تسهیلات لازم را در اختیار قرار خواهد داد.
ماده 5- طرفهای متعاهد یکدیگر را از تشکیل نمایشگاهها، جشنواره ها، اجلاسها، سمینارها و کنفرانسهای علمی ، فرهنگی وهنری و ورزشی که در کشورشان برگزار می شود آگاه و تسهیلات لازم را جهت شرکت طرف مقابل فراهم خواهند ساخت.
ماده 6- طرفهای متعاهد، در زمینه استرداد اشیائی که جزو میراث فرهنگی آنها به شمار می روند باکشورمبداء همکاری نموده و در این زمینه موافقتنامه های بین المللی راجع به این موضوع را که دو کشور در آن عضویت دارند مورد توجه قرار داده وکاملا" رعایت خواهند نمود.
ماده 7- طرفهای متعاهد، همکاری نزدیک بین دانشگاههاوموسسات علمی ، آموزشی و پژوهشی و مراکز فرهنگی دو کشور را تشویق وتسهیل خواهند کرد.
ماده 8- طرفهای متعاهد بر اساس قوانین ومقررات جاری خود بورسهای تحصیلی به داوطلبان واجد شرایط کشور مقابل دررشته های مورد علاقه یکدیگر اعطاء خواهند نمود.
ماده 9- طرفهای متعاهدبراساس قوانین ومقررات جاری خودشرایطی را که به موجب آن مدارج علمی ، مدارک تحصیلی ، دیپلم و سایر گواهینامه های مورد قبول هر طرف متعاهد برای مقاصد دانشگاهی و حرفه ای مورد شناسائی طرف مقابل قرار می گیرد، مطالبه ومورد توافق قرار خواهند داد.
ماده 10- طرفهای متعاهد تماسهای دو جانبه در زمینه های تربیت بدنی و ورزشی بین دو کشور را حمایت و تقویت نموده و همکاری بین سازمانهای جوانان و ورزشی هر دو کشور را ترغیب خواهندنمود
ماده 11- طرفهای متعاهد تماسهای مستقیم بین موسسات ،مراکز و انجمنهای فرهنگی ، آموزشی و علمی دو کشور را به منظور امضای موافقتنامه ها و یادداشتهای تفاهم دو جانبه تسهیل خواهند کرد.
ماده 12- به منظور بررسی اقدامات لازم ومناسب برای اجرای این موافقتنامه ، تنظیم برنامه مبادلات مربوط و مطالعه راههای توسعه همکاری و نیز به منظور حل و فصل کلیه مسایلی که ممکن است در ارتباط با اجرا، تفسیر و یا سایر موضوعات موافقتنامه حاضرحادث شود، کمیسیون مشترکی مرکب از نمایندگان طرفهای متعاهد تشکیل می شود. جلسات هر دو سال یک بار به طور متناوب در دو کشوربرگزار و در صورت لزوم به تقاضای هر یک از طرفها جلسات فوق العاده تشکیل خواهد شد.
ماده 13- به منظور اجرای موافقتنامه حاضر، طرفهای متعاهد برنامه مبادلات فرهنگی خود را ضمن پیش بینی فعالیتها و شرایط مالی به صورت دوره ای تنظیم و مورد توافق قرار می دهند.
ماده 14- هر گونه اختلاف ناشی از تفسیر و یا اجرای موافقتنامه حاضر از طریق دوستانه و براساس حقوق بین المللی مورد قبول دو کشور حل و فصل خواهد شد.
ماده 15- این موافقتنامه از تاریخ تسلیم آخرین اطلاعیه هریک از طرفهای متعاهد به طرف دیگر مبنی بر اینکه موافقتنامه حاضر طبق قوانین ومقررات آن کشور به تصویب رسیده است ، برای مدت سه سال به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه خود به خود برای دوره های سه ساله دیگر تمدید می شود، مگر اینکه یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط قصد خود را مبنی بر فسخ آن به طور کتبی به طرف متعاهد دیگر اعلام نماید.
در این صورت ، مقررات این موافقتنامه در مورد قراردادهائی که براساس آن منعقد شده تا پایان اجرای آنها معتبر خواهد بود،مگر اینکه طرفهای متعاهد به گونه دیگری توافق کنند.
موافقتنامه حاضر می تواند هر زمان توسط یکی از طرفها با ارسال اطلاعیه مکتوب فسخ شود.
این اطلاعیه پس از شش ماه از تاریخ دریافت آن لازم الاجرا خواهد بود. این موافقتنامه در یک مقدمه و پانزده ماده ، در تاریخ سیردهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش هجری شمسی برابر با چهارم سپتامر هزار و نهصد و نود و هفت میلادی در دو نسخه به بزانهای فارسی ، اسپانیائی و انگلیسی در مدلین تنظیم گردید وهر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار می باشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه ، متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت.
از طرف جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت جمهوری کلمبیا
دکترعطاءالله مهاجرانی سرکار خانم ماریاامامهیا
وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی وزیر امور خارجه

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده در جلسه روز یکشنبه مورخ نوزدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/12/1380 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
16646
تاریخ تصویب :
1380/12/19
تاریخ ابلاغ :
1380/02/04
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
موضوع :