جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.

شماره 45600/ت 371 - 26/4/1368
وزرات برنامه و بودجه
هیات وزیران در جلسه مورخ 10/4/1368 بنا به پیشنهاد شماره 958 ـ91ـ4026ـ 1 مورخ 28/3/1368 وزارت برنامه و بودجه ، آئین نامه اجرائی بند 24 تبصره 12 قانون بودجه سال 1368 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمودن :

ماده 1 ـ پرداخت هزینه های مربوط به :
الف ـ عقد قرارداد همکاریهای علمی ، فنی ، آموزشی و برنامه ریزی با دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ( اساتید ، محقیقن و کارشناسان ).
ب ـ حق التدریس ، تالیف ، تحقیق ، ترجمه ، ویرایش ، خدمات کامپیوتری و برنامه ریزی ، طراحی و ایجاد سیستم به کارکنان سازمان که علاوه بر وظایف اصلی خود اینگونه امور را انجام می دهند .
ج ـ تشکیل سمینارها ، کنگره و سمپوزیومهای مربوط به امور سازمان در داخل کشور و چاپ و نشر نتایج آنها به صورت کتب ، مقالات جزوات ، فیلم ، عکس ، اسلاید و خرید وسائل مورد نیاز آنها.
تبصره 1 میزان حق التدریس پرداختی نباید از میزان حق التدریس اعضاء هیئت علمی دانشگاه تهران در هر رتبه دانشگاهی تجاوز نماید .
تبصره 2 ـ چاپ کتب و نشریات با رعایت مقررات و ضوابط موجود مجاز خواهد بود .
تبصره 3 ـ پرداخت هزینه های مربط به تشکیل سمینارها اعم از تامین محل اقامت ، حمل و نقل و پذیرائی بلامانع است .
ماده 2 ـ تقویت کادر فنی و تخصصی از طریق استفاده از بازنشستگان و افراد بازخرید شده با استناد قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی و نیز استفاده از خدمات کارشناسی با رعایت قوانینی و مقررات موجود همچنین تشویق و ترغیب کارکنان که به طور مؤثر در جهت اهداف و بهبود کیفی امور با سازمان همکاری می نماید بلامانع خواهد بود .
ماده 3ـ پرداخت هزینه های مربوط به :
الف ـ ایجاد مرکز تگهداری اسناد و خرید کلیه وسائل و تجهیزات مکانیزه فنی و اداری مورد نیاز .
ب ـ احداث ساختمان آموزشکده نقشه برداری (عرصه و اعیان ) و خرید وسائل تاسیساتی مربوطه وپرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان و هزینه اقامت آنها .
ج ـ خرید لوازم و تجهیزات فنی ، اداری ، آموزشی مورد نیاز آموزشکده ها و اداره نگهداری هر یک از آنها .
د ـ خرید کتب مختلف و مشریات فنی به منظور توسعه و گسترش کتابخانه سازمان .
4 ـ مسئولتی تشخیص ، تعهد ، تسجیل و صدور حواله پرداخت براساس مفاد قوانین مربوط خواهد بود .
ماده 5 ( وجوه لازم برای هزینه از محل اعتبارات موضوع این آئین نامه بادرخواست ذیحساب مربوطه ، توسط خزانه به حساب بانکی سازمان که از طرف خزانه افتتاح شد واریز می گردد.
ماده 6 ـ برداشت از حساب فوق الذکر با امضاء مشترک رئیس سازمان یا مقام مجاز از طرف او و ذیحساب مربوطه به عمل خواهد آمد .
ماده 7 ـ اسناد هزینه مربوطه با امضاء رئیس سازمان یا مقام مجاز از طرف او و ذیحساب مربوطه به هزینه قطعی منظور خواهد شد .
ماده 8 ـ کلیه اموال منقول و غیر منقول که از محل اعتبار موضوع این آئین نامه خریداری یا ایجاد میگردد، اموال دولتی محسوب و دستگاه اجرائی مکلف است صورت و مشخصات این اموال را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اطلاع دهد .
ماده 9 ـ وجوه دریافتی هر سال موضوع این آئین نامه تا پایان همان سال مالی قابل تعهد بعد به حساب خزانه واریز گردد .
ماده 10 ـ به منظور تشخیص و اجرای موارد مذکور در این آئین نامه و تعیین مبالغ و چگونگی پرداخت آن ضروری است کمیته ای مرکب از معاونین سازمان و یک نفر نماینده به انتخاب رئیس دستگاه تشکیل شود و کلیه مصوبات این کمیته با تایید رئیس سازمان قابل اجراء خواهد بود .
ماده 11 ـ سازمان نقشه برداری کشور موظف است هر چهار ماه یک بار گزارش کاملی از چگونگی اجرای این آئین نامه را به تفکیک موارد مذکور در فوق به وزارت برنامه و بودجه ارسال کند.
نخست وزیر ـ میر حسین موسوی


نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12928
تاریخ تصویب :
1368/04/10
تاریخ ابلاغ :
1368/05/01
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :