جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.

شماره 44316/ت 441 - 5/5/1368
وزارت امورخارجه
هیأت وزیران درجلسه مورخ 21/4/1368 بنابه پیشنهاد شماره 546/512 مورخ 14/4/1368 وزارت امورخارجه و باتوجه به تبصره ذیل ماده 2 قانون وظایف وزارت امورخارجه تصویب نمودند.

وزارت امورخارجه مجاز است نسبت به برقراری روابط سیاسی باکشور پاراکوئه درحد سفیر اقدام نماید.
نخست وزیر – میرحسین موسوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
12937
تاریخ تصویب :
1368/04/21
تاریخ ابلاغ :
1368/05/11
دستگاه اجرایی :
وزارت امور خارجه
موضوع :