×

تصویبنامه راجع به عوارض اتوبانها

تصویبنامه راجع به عوارض اتوبانها

تصویبنامه-راجع-به-عوارض-اتوبانها-
شماره 80578 / ت 764 17/8/1368
وزارت راه و ترابری
هیأت وزیران در جلسه مورخ 30/7/1368 بنا به درخواست شماره 11/5451 مورخ 13/4/1368 وزارت راه و ترابری و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی و به استناد تبصره 43 دائمی قانون بودجه 1357 کل کشور عوارض اتوبانهای تهران - کرج ، کرج - قزوین و تهران - قم را بشرح زیر تصویب نمودند.

ماده 1- از کلیه خودروهای سواری و وسایل نقلیه مسافربری و باربری از قبیل مینی بوس ، اتوبوس ، وانت بار ، کامیونت و وسائل نقلیه مفصلدار حسب تردد در اتوبانهای تهران - کرج ، قزوین و تهران - قم و بالعکس بترتیب زیر عوارض عبور دریافت خواهد
شد.
میزان عوارض انواع وسائل میزان عوارض انواع وسائل
نقلیه شخصی و مسافربری نقلیه باربری
اتوبان وسائل نقلیه وسائل نقلیه
سواری اتوبوس مینی بوس باربری دارای باربری دو
دور محور محوربه بالا
تهران –کرج وبالعکس 50ریال 200ریال 200ریال ـــــ ــــ
کرج-قزوین وبالعکس 150 » 5000 » 200 » 700 ریال 1000 ریال
تهران-قم وبالعکس 200 » 600 » 300 » ـــ ـــ

تبصره – عوارض مقرر در این ماده شامل کلیه خودروهای دولتی و غیردولتی باستثناء خودروهای متعلق به شرکت واحد اتوبوسرانی و وسائل نقلیه مسافربری تحت پوشش آن خواهد بود.
ماده 2- تردد وسائل نقلیه باربری حامل محمولات در اتوبانهای موضوع این تصویبنامه بشرطی مجاز خواهد بود که محموله همراه آنها بطرز کاملاً مناسبی مهار شده باشد، بنحویکه امکان ریزش و یا وقوع سانحه وجود نداشته باشد.
ماده 3- مأمورین پلیس راه ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران موظفند در اجراأ دقیق مفاد این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه اقدامات و کنترل لازم را معمول نمایند.
ماده 4- این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه های شماره 53472 مورخ 14/8/1358 و شماره 53686 مورخ 18/9/1358 و شماره 15462 مورخ 24/1/1361 میگردد.
معاون اول رئیس جمهور-حسن حبیبی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 13022

تاریخ تصویب : 1368/07/30

تاریخ ابلاغ : 1368/08/24

دستگاه اجرایی : وزارت راه وترابری -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.