×

قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا

قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا

قانون-تشدید-مقابله-با-اقدامات-تروریستی-دولت-آمریکاشماره 85516/ق 34 20/8/12368
وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران – وزارت کشور
قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا که درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم آبانماه یکهزارو سیصد وشصت وهشت مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ 11/8/1368 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 1149/ق مورخ 13/8/1368 مجلس شورای اسلامی واصل شده است جهت اجراء به پیوست ابلاغ میگردد.
رئیس جمهور – اکبرهاشمی رفسنجانی

ماده واحده – بمنظور مقابله با مثل در برابر اقدامات دولت آمریکا رئیس جمهور موظف است جهت دستگیری و مجازات آمریکائی ها و عوامل مستقیم و غیرمستقیم آنها که در محاکم قضائی ایران محکوم شده اند اقدامات لازم بعمل آورند.
تبصره 1- کلیه کشورهائی که مستقیم یا غیر مستقیم با آمریکا در ربودن اتباع ایرانی و یا توطئه علیه جان آنها همکاری نمایند مشمول این ماده واحده می باشند.
تبصره 2- اتباع و عوامل آمریکا و کشورهائی که با آمریکا در آدم ربائی و توطئه علیه جان اتباع ایرانی و منافع جمهوری اسلامی ایران همکاری نمایند در دادگاههای داخل کشور برم مبنای قضای اسلامی محاکمه خواهند شد.
تبصره 3- این قانون ازتاریخ تصویب تا زمانی که رئیس جمهور آمریکا اختیار انجام اقدامات ضد انسانی را علیه جان و منافع اتباع ایرانی دارا باشد و نسبت به لغو مجوز رسمی اقدام ننماید معتبر ولازم الاجرا میباشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم آبانماه یکهزارو سیصد و شصت و هشت مجلس اسلامی تصویب و درتاریخ 11/8/1368 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی

نوع : قانون

شماره انتشار : 13024

تاریخ تصویب : 1368/08/10

تاریخ ابلاغ : 1368/08/27

دستگاه اجرایی : وزارت دادگستری - وزارت كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.