جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.

شماره 1256 - 22/9/1368

شورای محترم مرکزی کمیته امداد امام خمینی
عطف بنامه شماره 13478 / 10 ش مورخ 6/8/1368:
موضوع سئوال در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث وبررسی قرارگرفت نظر شورا بشرح ذیل اعلام می گردد:
« باتوجه به محتوی اساسنامه که به تأیید وامضاء حضرت امام خمینی قدس سره الشریف رسیده است کمیته امداد زیر نظر مقام معظم رهبری به شرح مذکور دراساسنامه انجام وظیفه خواهد کرد.»
دبیر شورای نگهبان – محمدمحمدی گیلانی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
13074
تاریخ تصویب :
1368/09/22
تاریخ ابلاغ :
1368/10/25
دستگاه اجرایی :
شورای نگهبان
موضوع :