جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.

شماره 14922 /ت 928 30/10/1368
وزارت امور اقتصادی و دارائی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 17/10/1368 بنا به پیشنهاد شماره 155822 مورخ 26/4/68 وزارت بازرگانی تصویب نمودند:

عبارت » ورود» با موافقت وزارت بازرگانی پس از کسب نظر وزارت معادن و فلزات مجاز است » جایگزین متن بند الف ملاحظات ردیفهای 04/27 و 06/27 جدول تعرفه گمرکی ضمیمه آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات سال 1368 میگردد.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
13087
تاریخ تصویب :
1368/10/17
تاریخ ابلاغ :
1368/11/10
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :