جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.


شماره 88292 / ت 1029 - 9/12/1368

هیأت وزیران درجلسه مورخ 2/12/1368 بنا به پیشنهاد وزارت راه وترابری تصویب نمود:
مهلت تعیین شده در ماده ( 2 ) تصویبنامه شماره 6960/ت 543 مورخ 24/7/1367 تا پایان سال 1369 تمدید می گردد.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
13116
تاریخ تصویب :
1368/12/02
تاریخ ابلاغ :
1368/12/17
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
موضوع :