جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


شماره 119222 3/12/1368
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای عبدالله نوری
وزیر محترم کشور
احتراماً پیوست یک نسخه از تفسیر ماده 28 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب جلسه ای مورخ 21/9/68 مجمع تشخیص مصلحت نظام حسب دستور ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت اقدام مقتضی ایفاءمی گردد.
رئیس دفتر رئیس جمهور
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام
تفسیر ماده ی 28 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه ی مورخ 21/9/1368 مجمع مورد بررسی قرار گرفت و ماده واحده ی ذیل به تصویب رسید:
ماده واحده - اموال موضوع ماده 28 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام جزو در آمدهای ستاد مبارزه با مواد مخدر است و مشمول اصل 53 قانون اساسی در خصوص اموال دولتی نمی باشد

نوع :
قانون
شماره انتشار :
13129
تاریخ تصویب :
1368/09/21
تاریخ ابلاغ :
1369/01/09
دستگاه اجرایی :
موضوع :