جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.

شماره 132400/ ت 1104 28/12/1368

هیأت وزیران در جلسه مورخ 27/12/68 بنا به پیشنهاد شماره50766 مورخ 27/12/1368 وزارت بازرگانی تصویب نمودند:
آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویبنامه های شماره3072/ ت 32 مورخ 12/2/1367 و
140084/ ت 972 مورخ 27/12 /1367 هیئت وزیران ، با اصلاحات و الحاقات ، در سال 1369 اجراء گردد.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
13130
تاریخ تصویب :
1368/12/27
تاریخ ابلاغ :
1369/01/14
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
موضوع :