جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.


شماره 1148 /ت 1115 - 19/1/1369
وزارت کشور

هیأت وزیران درجلسه مورخ 27/12/1368 براساس مواد ( 38) و (39) قانون معادن مصوب 1362 تصویب نمود:
وزارتخانه ها و,وسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای قانونی و مؤسسات غیرانتفاعی و شهرداریها که طرح های عمرانی خود را به صورت امانی اجراء می نمایند ، از پرداخت قیمت شن وماسه معمولی و خاک رس معمولی موضوع ماده (15 ) آئین نامه اجرائی تبصره (66) قانون بودجه سال 1363 کل کشور مستثنی میباشند.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
13142
تاریخ تصویب :
1368/12/27
تاریخ ابلاغ :
1369/02/29
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :