جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.


شماره 13500/ ت 294 - 11/4/1368
سازمان تأمین اجتماعی

هیأت وزیران درجلسه مورخ 3/4/1368 به پیشنهاد شماره 353/د مورخ 29/1/1368 سازمان امور اداری و استخدامی کشور تصویب نمودند که نام سازمان تأمین اجتماعی به اسامی دستگاههای موضوع ماده 2 آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 6/3/1366 افزوده شود.
نخست وزیر – میرحسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
13160
تاریخ تصویب :
1368/04/03
تاریخ ابلاغ :
1369/02/19
دستگاه اجرایی :
سازمان تامین اجتماعی
موضوع :