جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.

شماره 42006/ت 227 - 30/3/1368
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هیأت وزیران درجلسه مورخ 20/3/1368 بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باتوجه به لزوم صرف هزینه های جنبی در سالهائیکه از اعزام حجاج ایرانی به مراسم حج جلویری می شود و براساس ماده 4 لایحه قانونی تشکیل حج و زیارت" href="/tags/18998/سازمان-حج-و-زیارت/" class="link">سازمان حج و زیارت 0000 مصوب 24/9/1358 شورای انقلاب اسلامی تصویب نمودند:
تبصره ای بشرح زیر به ماده 58 آئین نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات حج و اوقاف و امور خیریه" href="/tags/64764/سازمان-حج-و-اوقاف-و-امور-خیریه/" class="link">سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 10/2/1365 هیأت وزیران الحاق گردد.
« تبصره – درسالهائیکه از اعزام حجاج ایرانی جهت انجام مراسم حج جلوگیری می شود بودجه اختصاصی سازمان از محل وجوه دریافتی متقاضیان حج وزیارت تأمین و پس از تأیید سرپرست سازمان و تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد اجراء گذاشته خواهد شد.»
نخست وزیر – میرحسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
13160
تاریخ تصویب :
1368/03/20
تاریخ ابلاغ :
1369/02/19
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
موضوع :