جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.


شماره 35548 / ت 341 - 20/4/1368
نخست وزیری – سازمان عمران کیش

هیأت وزیران درجلسه مورخ 10/4/1368 با توجه به درخواست سازمان عمران کیش و تأیید وزارت بازرگانی و نظریه بانک مرکزی جمهوری اسلامی و مرکز توسعه صادرات ایران و با عنایت به لایحه قانونی مصوب 18/12/58 شورای انقلاب و قانون مقررات صادرات و واردات تصویب نمودند:
الف- کالاهای وارداتی از خارج کشور به جزیره کیش بصورت بدون انتقال ارز اعم از اینکه در جزیره عملیات تولیدی یـــا بسته بندی روی آنها انجام گرفته یا نگرفته باشد بدون تودیع پیمان ارزی و بدون انجام تشریفات مربوط به صادرات کالا قابل صدور مجدد به خارج از کشور خواهد بود.
ب – کالاهائیکه بقصد صدور مجدد از داخل کشور به جزیره مزبور ارسالبشود باید کلیه تشریفات مربوط به صدور قطعی از جمله سپردن پیمان ارزی درمورد آنها انجامشود کالاهای مذکور ولو اینکه عملیات آماده سازی ، بسته بندی یا تولید روی آنها در سطح جزیره انجامشده یا نشده باشد بدون تودیع پیمان ارزی و بدون انجام مجدد تشریفات صدور به مقصد سایر کشورها میتواند از جزیره خارج شود.
چ- ترخیص کالاهای لیست اعلام شده بدون انتقال ارز توسط وزارت بازرگانی بصورت تجاری با اخذ سود بازرگانی ، حقوق گمرکی و عوارض گمرکی از طریق بندر جزیره کیش بداخل کشور بنام صاحبان حرف مشاغل صنفی و صنعتی با اولویت تعاونیها- اتحادیه های صنفی و کارخانجات تولیدی و شرکتهای دولتی آزاد می باشد. دستورالعمل بندهای مذکور دراین مصوبه توسط وزارتین بازرگانی و اقتصادی و دارائی و معاون نخست وزیر درامور اجرائی تهیه و بمبادی ذیربط جهت اجراء اعلام خواهد شد.
نخست وزیر – میرحسین موسوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
13160
تاریخ تصویب :
1368/04/10
تاریخ ابلاغ :
1369/02/19
دستگاه اجرایی :
موضوع :