جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.

شماره 43246 / ت 349 - 21/4/1368
وزارت بازرگانی

هیأت وزیران درجلسه مورخ 10/4/1368 و بنا به پیشنهاد شماره 42464 مورخ 11/12/1367 وزارت بازرگانی تصویب نمودند:
ورود ماهی موضوع ردیف 01/03 جدول تعرفه گمرکی منضم به آئین نامه اجرائی مقررات صادرات و واردات با موافقت وزارت بازرگانی مجاز است .
نخست وزیر – میرحسین موسوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
13160
تاریخ تصویب :
1368/04/10
تاریخ ابلاغ :
1369/02/19
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
موضوع :