جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.

شماره 49012 - 26/5/1368

پیرو تصویبنامه شماره 44722/ت 335 مورخ 19/4/1368 نظر به اینکه هنگام تایپ ماده 6 مصوبه مزبور بجای عبارت « ماده 52 قانون مجازات مرتکبین قاچاق » اشتباهاً عبارت « ماده 52 قانون امورگمرکی » تایپ شده است .لذا مقتضی است نسبت به اصلاح آن اقدام نمایند.
معاونت حقوقی و امورمجلس نخست وزیری

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
13161
تاریخ تصویب :
1368/05/26
تاریخ ابلاغ :
1369/02/20
دستگاه اجرایی :
موضوع :