جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.


شماره 9994/7 3/9/2536

در اجرای ماده 29 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 2536 شاهنشاهی آئین نامه زیر تصویب می شود :
ماده 1 - کارشناسانی ممکن است به کارشناسی در امور مربوط به قانون روابط موجر و مستاجر انتخاب شوند که دارای شرایط زیر باشند :
1 - پروانه کارشناسی آنها مربوط به امور مذکور در قانون روابط موجر و مستاجر باشد .
2 - حداقل 5 سال از تاریخ صدور پروانه کارشناسی آنها گذشته باشد .
3 - سابقه محکومیت انتظامی از درجه 3 به بالا نداشته بعلاوه طی دو سال منتهی به زمان انتخاب هیچگونه محکومیت انتظامی نداشته باشند .
ماده 2 - اداره فنی وزارت دادگستری هر دو سال یک بار در بهمن ماه اسامی کارشناسان واجد شرایط هر حوزه را با توجه بضوابط مذکور در ماده فوق تهیه می کند .
ماده 3 - کمیسیونی مرکب از رئیس کل دادگاه استان مرکز و رئیس کل دادگاه شهرستان تهران و مدیر کل قضائی و مدیر کل دفتر تشکیلات و بودجه ورئیس اداره فنی وزارت دادگستری پس از بررسی گزارش اداره فنی اسامی کارشناسان لازم مربوط به هر حوزه را تعیین می کند و اداره فنی قبل از پایان سال صورت اسامی آنان را به دادگاه ها اعلام می نماید .
ماده 4 - نام هر یک از کارشناسان منتخب که محکومیت انتظامی پیدا کند از صورت مزبور حذف می شود و این حذف نام هم بوسیله اداره فنی به دادگاه های حوزه قضائی مربوط اعلام می گردد.
ماده 5 - حق الزحمه کارشناسان در دعاوی موجر و مستاجر از طرف دادگاه با توجه به کمیت و کیفیت و شرایط کار و خواسته دعوی در حدود تعرفه زیر تعیین خواهد شد :
الف - برای تعیین اجاره بها در موارد نامعلوم بودن میزان اجاره از سه هزار ریال تا یکصد و بیست هزار ریال .
ب - در مورد تعمیرات از پنج هزار ریال تا یکصدو پنجاه هزار ریال .
پ - در مورد تعیین حق کسب و پیشه یا تجارت از شش هزار ریال تا دویست هزار ریال .
وزیر دادگستری ـ غلامرضا کیانپور

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
9599
تاریخ تصویب :
1356/09/03
تاریخ ابلاغ :
1356/09/13
دستگاه اجرایی :
موضوع :