جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.

شماره 82624 28/8/2536

ماده 19 ـ افسران ، همافران و درجه داران ( باستثناء مشمولان مقررات ماده 16 این آئین نامه ) که بمنظور تحصیل یا ماموریت بداخل و یا خارج از کشور اعزام می گردند و به این علت اجرای پرواز مقرر یا خدمت در رشته های تخصصی مربوط برای آنان مقدور نمی باشد در مدت تحصیل و ماموریت کماکان از آخرین فوق العاده سختی خدمت هوائی استفاده می نمایند مگر اینکه اعزام آنان برای طی دوره و یا تحصیل بلا فاصله پس از طی دوره آموزشگاه یا دانشکده مربوط و نیل بدرجه و قبل از انتصاب در مشاغل تخصصی سازمانی باشد که در این صورت از فوق العاده سختی خدمت به شرح زیر استفاده خواهند کرد :
الف ـ افسران و همچنین درجه داران، خلبان و پرسنل پروازی غیر خلبان از یکدوم فوق العاده متعلق بدرجه و یا سابقه خدمت پروازی مربوط
ب ـ همافران و سایر درجه داران رشته های تخصصی نیروی هوائی از فوق العاده سختی خدمت متعلق به درجه یک مهارت طبقه مربوط .
اصلاحی فوق باستناد ماده 66 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی در جلسه روز دوشنبه 16 آبانماه 2536 شاهنشاهی بتصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی رسید .
رئیس مجلس شورای ملی ـ عبداله ریاضی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
9610
تاریخ تصویب :
1356/08/28
تاریخ ابلاغ :
1356/09/26
دستگاه اجرایی :
موضوع :