جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.

شماره 11516/6 15/10/2536
ماده 14 ـ آئین نامه مترجمان رسمی مصوب 11 اردیبهشت ماه 2528 به شرح زیر اصلاح می شود :
ماده 14 ـ مترجم موظف است ترجمه هر سند را روی برگ مخصوصی که شکل و اندازه آن از طرف اداره فنی وزارت دادگستری تعیین می شود پاکیزه و بدون قلم خوردگی و حک و اصلاح بهزینه خود ماشین و در پایان آن مطابقت ترجمه را با متن تصدیق و امضاء کند .
هرگاه ترجمه سندی از یک صفحه تجاوز کند مترجم باید زیر هر صفحه تصریح کند که بقیه در صفحه بعد ترجمه شده است . . ذیل تمام صفحات را امضاء کند .
اداره فنی یا دفتر دادگستری محل کلیه صفحات را منگنه و پلمپ می نماید . در مورد مدارک تحصیلی و اسناد مربوط به آن می توان به تقاضای متقاضی آنها را یکجا منگنه و پلمپ کرد .
تبصره 1 ـ هزینه پلمپ 15 ریال و به عهده متقاضی است .
تبصره 2 ـ مترجم موظف است علاوه بر نسخ مورد احتیاج متقاضی یک نسخه برای بایگانی در اداره فنی یا دادگستری محل و یک نسخه محل برای بایگانی خود تهیه کند.
ماده 25 ـ آئین نامه مترجمان رسمی مصوب 2528 به شرح زیر اصلاح می شود :
د ـ حق الزحمه مترجمان رسمی .
ماده 25 ـ حق الزحمه مترجمان رسمی به قرار زیر است :
1 ـ برای ترجمه از زبان بیگانه به فارسی هر 100 کلمه 120 ریال است.
2 ـ برای ترجمه از زبان فارسی به زبان بیگانه هر 100 کلمه 160 ریال.
در ترجمه صورت حسابها و برگهای دارائی هر عدد کامل( مثل 2536) یک کلمه محسوب می شود .
3 ـ هر گاه سند دارای اصطلاحات مشکل فنی و حرفه ای باشد از قبیل اوراق حقوقی و قراردادهای تجاری و فنی و صنعتی با تشخیص اداره فنی وزارت دادگستری در مرکز و رئیس دادگستری در محل در شهرستانها تا 200 % اضافه بر تعرفه پرداخت می شود .
4 ـ هر گاه صاحب سند متقاضی ترجمه فوری باید 50 % اضافه بر تعرفه پرداخت کند.
5 ـ حداقل دستمزد مترجم 300 ریال است .
6 ـ در مورد مدارکی که با شکل ثابت از مرجع مختلف صادر می شود از قبیل رونوشت شناسنامه و کارنامه های تحصیلی و نظایر آن اداره فنی می تواند با تصویب وزیر دادگستری حق الزحمه مترجم را برای هر یک از مدارک به طور مقطوع تعیین کند و در این صورت نرخ مزبور برای مترجمان رسمی لازم الرعایه خواهد بود .
7 ـ چنانچه متقاضی از ترجمه ای بیش از 4 نسخه بخواهد باید هزینه ماشین نویسی و حق الزحمه مترجم را بپردازد . هزینه ماشین نویسی هر 5 نسخه اضافی برای زبانهای بیگانه 70 ریال و برای زبان فارسی چهل ریال است و حق امضاء مترجم برای نسخه های اضافی هر صفحه سی ریال خواهد بود.
تبصره ـ در مورد مدارک تحصیلی هر کلاس یک صفحه محسوب می شود .
8 ـ مترجم می تواند از اسناد خارجی رونوشت یا فتوکپی تهیه کند و یا رونوشت و فتوکپی تهیه شده را با اصل سند تطبیق و در صورت تطابق مراتب را ذیل اوراق رونوشت یا فتوکپی ذکر و امضاء کند.
حق الزحمه برای گواهی اوراق مزبور هر صفحه 30 ریال می باشد .
9 ـ در صورتیکه سند به وسیله متقاضی ترجمه شده باشد مترجم رسمی می تواند با دریافت نصف دستمزد ترجمه اصل سند را با ترجمه آن تطبیق و صحت ترجمه را گواهی کند.
10 ـ حق الزحمه مترجم برای ترجمه شفاهی هر ساعت 1000 ریال است که از طرف متقاضی پرداخت می شود ـ حداقل حق الزحمه ترجمه شفاهی دو هزار ریال است .
11 ـ هزینه سفر مترجمان رسمی طبق مقررات مالی از طرف متقاضی ترجمه قابل پرداخت است .
حق الزحمه مترجم برای ترجمه از زبان فارسی به زبانهای بیگانه در مورد مدارکی که با شکل ثابت از مرجع مختلف صادر می شود به قرار زیر است ( ضول تمبر و پلمپ به عهده مترجم است ):
شناسنامه 300 ریال
عدم سوء پیشینه 300 ریال
کارنامه هر کلاس 400 ریال
تاییدیه و گواهینامه پایان تحصیلات 400 ریال
سند ازدواج جدید 2000 ریال
سند ازدواج 1200 ریال
طلاق نامه 1000 ریال

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
9650
تاریخ تصویب :
1356/10/15
تاریخ ابلاغ :
1356/11/13
دستگاه اجرایی :
موضوع :