جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.

شماره 329/7 16/1/2537

ماده اول ـ ترتیب انتخاب داوطلب :
قضات و کارمندانی برای مطالعه در دادگاهها و مراجع قضائی به خارج از کشور اعزام می شوند که دارای شرایط زیر باشند:
1 ـ سن آنها بیش از پنجاه سال نباشد .
2 ـ به زبان کشوری که به آنجا اعزام می شوند آشنائی کافی داشته باشند.
3 ـ قبلا از بورس تحصیلی یا مطالعاتی استفاده نکرده باشند.
4 ـ در آزمون کتبی و مصاحبه ای که انجام می شود پذیرفته شوند.
5 ـ بین وظیفه مستخدم و مطالعاتی که انجام خواهد داد رابطه کامل وجود داشته باشد.
6 ـ حداقل 5 سال سابقه خدمت قضائی یا اداری در وزارت دادگستری داشته باشد .
تبصره 1 ـ مقصود از دوره های مطالعاتی در این آئین نامه مطالعه و کسب اطلاع از سازمان و مقررات و روشهای قضائی و اجرائی کشورهای دیگر با حضور منظم در ادارات و دوایر پلیس و دادسراها و دادگاههای کشور مربوطه است .
تبصره 2 ـ مسابقه کتبی در تهران و مراکز استانها در یکروز و بطور یک نواخت برگزار می شود لکن مصاحبه به داوطلب داده می شود موقع او را بین داوطلبان مشخص می کند.
تبصره 3 ـ در مسابقه کتبی و مصاحبه به اطلاعات داوطلب در مسائل حقوقی و تسلط او در زبان خارجه نمره داده می شود .
تبصره 4 ـ پس از انجام مسابقه کتبی در مراکز استانها اوراق امتحانی جمع آوری و به مرکز ارسال و در اختیار خواهند شد قرار داده می شود .
تبصره 5 ـ در جلسه مصاحبه مدیر کل کارگزینی یا نماینده او با پرونده استخدامی داوطلب شرکت می کند و اطلاعات لازم را در اختیار هیئت می گذارد.
ماده دوم ـ ترتیب اعزام :
1 ـ تاریخ برگزاری امتحان کتبی را وزارت دادگستری در اسفندماه هر سال به طریق مقتضی به اطلاع عموم کارمندان قضائی و اداری وزارت دادگستری خواهد رساند.
2 ـ استفاده از بورس منوط به تقاضای کتبی داوطلب است که باید تا 15 اردیبهشت ماه هر سال به واحد کارگزینی وزارت دادگستری واصل گردد ترتیب کار باید طوری باشد که آزمون و مصاحبه در خرداد ماه برگزار و اخذ تعهد خدمت و گذرنامه در تیر ماه انجام گیرد به نحوی که داوطلب بتواند در بیستم شهریورماه در محل ماموریت خود در کشوری که به آنجا اعزام می شود حاضر شود .
3 ـ وزارت دادگستری برای داوطلب گذرنامه خدمت اخذ و بهای بلیط هواپیما رفت و برگشت و هزینه خروج او را از کشور تامین و پرداخت خواهد کرد.
ماده سوم ـ مقررات راجع به انجام ماموریت مطالعاتی :
1 ـ قضاتی که طبق این آئین نامه به خارج اعزام می شوند خدمت آنان ماموریت آموزشی تلقی می شود و پرداخت حقوق و فوق العاده شغل و هر گونه مزایای دیگر آنان تابع مقررات آئین نامه فوق العاده خارج از کشور مستخدمین وزارتخانه ها خواهد بود.
2 ـ مدت استفاده از بورس مطالعاتی حداکثر شش ماه است .
3 ـ داوطلب استفاده از بورس باید در تقاضانامه خود تعهد کند چنانچه ضس از مراجعت از خدمت وزارت دادگستری استعفا نماید و استعفای او مورد قبول واقع گردد مسئول تادیه وجوهی خواهد بود که بعنوان فوق العاده ماموریت و هزینه سفر و مانند آنها دریافت داشته است .
4 ـ استفاده کننده از بورس باید پیشرفت آموزشی خود را ماهانه به وزارت دادگستری گزارش نماید . چنانچه وزارت دادگستری تشخیص دهد استفاده کننده از این برنامه پیشرفت لازم را نکرده و یا در انجام وظایفی که بر عهده دارد مسامحه نموده است می تواند او را قبل از خاتمه دوره به کشور باز گرداند.
ماده چهارم ـ مقررات راجع به اعزام دانشجویان ممتاز:
1 ـ اعزام دانشجویان ممتاز برای گذراندن دوره های علمی بالاتر متعاقب استخدام آنان در وزارت دادگستری انجام می شود.
2 ـ شرایط انتخاب دانشجویان ممتاز همانست که در بندهای 1 و 2و3 و 4 ماده اول مقرر است .
3 ـ مدت استفاده دانشجویان ممتاز از بورس معادل زمانی خواهد بود که برای گذراندن دوره علمی مربوط در کشوری که به آنجا اعزام می شود لازم است و در هر مورد مدت مذکور قبل از اعزام از طرف وزارت دادگستری تعیین و اعلام خواهد شد .
4 ـ مقررات این آئین نامه از جمله ترتیب مسابقه و مصاحبه و انتخاب و تادیه حقوق و مزایا (به استثنای فوق العاده روزانه )و اخذ تعهد خدمت و ضمانت اجرای استنکاف از اجرای تعهد تا آنجا که با وضع دانشجویان ممتاز قابل انطباق باشد نسبت به آنان جاری است .
آئین نامه اعزام قضات و کارمندان اداری و دانشجویان ممتاز به خارج از کشور در چهار ماده و پنج تبصره بر طبق ماده 38 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه دو هزار و پانصد هزار و سی و شش تصویب می گردد .
وزیر دادگستری ـ غلامرضا کیانپور

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
9710
تاریخ تصویب :
1357/01/16
تاریخ ابلاغ :
1357/01/30
دستگاه اجرایی :
موضوع :