جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.

آگهی اصلاح آئین نامه
طبق نامه شماره 580 مورخ 25/1/49 مدیریت کل بازرسی کار چون تبصره یک از ماده (18) آئین نامه حفاظت حمل و نقل – ذخیره سازی و توزیع گاز مایع که در شماره 7304 مورخ 12/12/1348 روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران چاپ شده در نشخه ای که برای چاپ فرستاده شده از قلم افتاده است بشرح زیر اضافه میشود :
تبصره یک - نصب لوله های شیشه ای نشان دهنده سطح مایع بر روی هیچ نوع از مخازن حمل گاز مایع مجاز نمی باشد .

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
7341
تاریخ تصویب :
1349/01/25
تاریخ ابلاغ :
1349/02/03
دستگاه اجرایی :
موضوع :