جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.

شماره 108 29/1/49
وزارت آبادانی و مسکن
هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/1/49 بنا به پیشنهاد شماره 216 مورخ 8/1/49 وزارت آبادانی و مسکن و به استناد ماده 15 قانون انحلال بنگاه خالصجات مصوب تیرماه 1346 بند1 و تبصره 2 بند 5 آئیننامه اجرائی قانون مذکور مصوب 12/5/47 را به شرح زیر اصلاح می نماید .
بند1- برای تشخیص تاریخ احداث اعیانیهای موجود در عرصه املاک خالصه واقع در محدوده شهرها سازمان مسکن بطریق مقتضی و در صورت لزوم با جلب نظر کارشناس ارجاع شود دستمزد نامبرده قبلا باید از طرف ذینفع پرداخت گردد .
تبصره 2 بند 5
واگذاری زمین بکارمندان شاغل یا بازنشسته موکول به تشکیل شرکت تعاونی مسکن و تایید دستگاههای مربوطه بوده و باید طبق طرحهای ساختمانی مصوب وزارت آبادانی و مسکن و با رعایت نقشه های شهرسازی مصوب ( در نقاطی که دارای نقشه جامع میباشد ) به مرحله اجرا درآید . آن قسمت از اراضی خالصه که قبل از تصویب قانون انحلال بنگاه خالصجات از طریق قرعه به کارمندان دولت اختصاص یافته از حکم تبصره بالا مستثنی است و سازمان مسکن میتواند در حدود مقررات نسبت به انتقال قطعی این نوع اراضی به افراد ذینفع به قیمتی که قبلا مقرر شده است اقدام نماید .
اصل تصویب نامه در دفتر نخست وزیراست .
وزیرمشاور – محمود کشفیان

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
7349
تاریخ تصویب :
1349/01/29
تاریخ ابلاغ :
1349/02/13
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
موضوع :