جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.

شماره 3598 4/3/49
وزارت اصلاحات اراضی و تعاون روستائی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 2/3/49 بنا به پیشنهاد شماره 7452-2/3/49 وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی در اجرای ماده یک قانون اجازه کشت محدود خشخاش وصدور تریاک مصوب 13 اسفند ماه 1347 تصویب نمودند .
وزارت اصلاحات اراضی و تعاون روستائی مجاز است بر اساس مقررات اصلاح آئین نامه اجرائی ماده یک قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک مصوب کمیسیونهای اصلاحات ارضی و دادگستری و بهداری مجلسین در مناطق مشروحه زیر به مساحات مصرحه طبق شرایطی که تعیین خواهد نمود بشرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای تعاونی روستائی و کشاورزان اجازه کشت خشخاش را صادر نماید .
1- خراسان 2500 هکتار
2- کرمان 1000 هکتار
3- اصفهان 2000 هکتار
4- فارس 1000 هکتار
5- لرستان 2000 هکتار
6- همدان 1000 هکتار
7- کرمانشاه 500 هکتار
8- تهران 700 هکتار
9- چهارمحال بختیاری 400 هکتار
10- یزد 250 هکتار
11- سمنان 100 هکتار
12-کردستان 50 هکتار
13- سیستان وبلوچستان 400 هکتار
14- گرگان 100 هکتار
ــــــــــــــــــــ
12000 هکتار
ضمناً وزارت مذکور مجاز است کما فی السابق از مقررات تصویب نامه شماره 43338 – 16/12/48 راجع به افزایش یا نقصان مساحات فوق استفاده نماید .
اصل تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است .
وزیر مشاور – محمود کشفیان

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
7379
تاریخ تصویب :
1349/03/02
تاریخ ابلاغ :
1349/03/19
دستگاه اجرایی :
موضوع :