جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.

شماره 3494 2/3/49
وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 2/3/49 بنا به پیشنهاد شماره 654-2 مورخ 15/1/49 وزارت کشور تصویب نمودند که تبصره زیر به ماده 11 آئین نامه اجرائی قانون مؤسسات حمل و نقل اضافه شود .
تبصره – شهربانی میتواند با توجه به احتیاجات محل و اشکالاتی که در راه انجام شرایط مقرر در این آئین نامه وجود دارد بنگاهها را تا رفع اشکالات موجود و حداکثر تا سه سال از انجام بعضی از این شرایط معاف دارد .
اصل تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است .
وزیر مشاور – محمود کشفیان

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
7380
تاریخ تصویب :
1349/03/02
تاریخ ابلاغ :
1349/03/20
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :