جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.

شماره 6684 20/4/49
وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/4/49 بنا به پیشنهاد شماره 8314-2 مورخ 20/3/49 وزارت کشور تصویب نمودند تبصره ذیل به بند 3 ماده 3 آئین نامه زناشوئی موضوع تصویبنامه شماره 50990 مورخ 6/12/45 اضافه شود :
تبصره :
در مواردیکه وزارت کشور مصلحت بداند برای حسن انجام وظایفی که طبق مقررات قوانین ایران زوج در قبال زوجه دارد از قبیل رفتار و انفاق در تمام مدت زناشوئی و اداء واجبات مالی زوجه و اولاد تحت حضانت وی و امثال آن و همچنین در مواردیکه تفریق پیش آید برای پرداخت هزینه مراجعت همسر مطلقه تا محل سکونت زن در ایران می تواند تضمین متناسب از شوهر مطالبه نماید .
فرم تعهد نامه و تضمینی که در این قبیل موارد باید اخذ شود و چگونگی استفاده از ضمانت نامه را وزارت کشور تهیه خواهد نمود .
اصل تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است .
وزیر مشاور – محمود کشفیان

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
7421
تاریخ تصویب :
1349/04/20
تاریخ ابلاغ :
1349/05/06
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :