جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.

شماره 4930 16/10/49
تبصره زیر بماده 31 آئین نامه دفاتر اسناد رسمی اضافه میشود
تبصره – دفاتر اسناد رسمی مکلفند وضعیت املاک ثبت شده حوزه ثبت تهران را از لحاظ بازداشت و عدم شمول مقررات لایحه قانونی اراضی دولت و شهرداریها و بانکها و اوقاف مصوب مردادماه 1335 و قانون اصلاحی آن مصوب سال 39 استعلام نمایند پاسخهای رسیده از ماشینهای الکترونیکی که روی برگهای مخصوص منعکس و با مهر مخصوص ثبت مربوط مهمور گردیده نیز معتبر خواهد بود .
وزیر دادگستری

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
7555
تاریخ تصویب :
1349/10/16
تاریخ ابلاغ :
1348/02/10
دستگاه اجرایی :
موضوع :