جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.


شماره 6434/7 17/9/47

عبارت ( یا مراجع قضائی ) از بند 4 ماده 32 حذف و تبصره زیر به بند مذکور اضافه میشود .
تبصره - کانون می تواند برای تشخیص حسن سابقه خدمت قضات دادگستری خلاصه پرونده کارگزینی آنانرا مطالبه نماید .
وزیر دادگستری

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
6943
تاریخ تصویب :
1347/09/17
تاریخ ابلاغ :
1347/09/23
دستگاه اجرایی :
موضوع :