جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.

شماره 41682 20/11/20
وزارت آبادانی و مسکن
هئیت وزیران در جلسه مورخ 19/11/47 بنا به پیشنهاد شماره 73432 مورخ 8/10/47 وزارت آبادانی و مسکن و موافقت دارائی تصویب نمودند .
1- ماده 1 آئین نامه طرز استفاده از خانه های سازمانی مصوب 15/4/47 به شرح زیر اصلاح شود:
ماده 1- وزارتخانه و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت مکلفند پست های سازمانی یا مشاغلی را که متصدیان آنها حق استفاده از خانه سازمانی خواهند داشت با توجه به تعداد خانه هائی که در اختیار دارند تعیین نمایند در شهرهائی که خانه های سازمانی به منظور استفاده کارکنان دولت بطور عموم ساخته میشود تقسیم خانه ها به وسیله کمیسیونی مرکب از رئیس آبادانی و مسکن و یکی دیگر از رؤسای ادارات به تعیین استانداری یا فرماندار کل یا فرماندار مستقل و تحت نظر استاندار یا فرماندار کل یا فرماندار مستقل انجام میگیرد .
2- تبصره زیر بماده 2 آئین نامه طرز استفاده از خانه های سازمانی اضافه شود .
تبصره - در صورتی که در خانه سازمانی اثاثیه و اموال منقول دولت از قبیل کولر ـ پنکه ـ بخاری برقی ـ آب سرد کن ـ یخچال ـ تختخواب ـ سرویس غذا خوری ـ میز و صندلی و فرش و سایر لوازم موجو د باشد و در اختیار استفاده کننده از خانه سازمانی قرار گیرد مبلغی که استفاده کننده از خانه سازمانی باید بپردازد باید با توجه به لوازم و وسائلی که در اختیار وی قرار گرفته تعیین و دریافت گردد و استفاده کننده منحصرا" درخانه سازمانی می تواند اموال مذکور را مورد استفاده قرار دهد .
اصل تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است .
وزیر مشاور ـ محمود کشفیان

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
6999
تاریخ تصویب :
1347/11/19
تاریخ ابلاغ :
1347/12/01
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
موضوع :