جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.

با اختیار حاصل از ماده 276 قانون مجازات عمومی مواد 22 و 23 آئین نامه راهنمائی و رانندگی بشرح زیر اصلاح و ماده 29 آئین نامه مذکور لغو میشود:
ماده 22- شرائط لازم برای صدور انواع گواهینامه های رانندگی بشرح زیر است:
الف- گواهینامه رانندگی موتور سیکلت.
1- سن 18 سال تمام
2- قبول شدن در آزمایشهای آئین نامه راهنمائی و رانندگی با اتومبیلهای سواری - استیشن – وانت – آمبولانس و مینی بوس بظرفیت با بار تا 3500 کیلوگرم
1- سن 18 سال تمام
2- قبول شدن در آزمایشهای آئین نامه راهنمائی و رانندگی و رانندگی با اتومبیلهای تا ظرفیت 3500 کیلوگرم وزن با بار.
ج- گواهینامه رانندگی پایه 1 برای رانندگی با کلیه وسائل نقلیه موتوری زمینی باستثناء موتور سیکلت.
1- سن 23 سال تمام
2- قبول شدن در آزمایشهای آئین نامه راهنمائی و رانندگی و رانندگی با اتومبیلهای بزرگ اعم از کامیون بظرفیت بیش از 3500 گیلوگرم و اتوبوس
3- داشتن اطلاعات فنی لازم
4- گذشتن 2 سال تمام از تاریخ اخذ گواهینامه رانندگی پایه 2
د- گواهینامه رانندگی ویژه برای رانندگی با وسائل نقلیه سنگین – جاده سازی و ساختمانی و مخصوص حمل اشیاء سنگین و جراثقال اسکله ها
1- سن 23 سال تمام
2- قبول شدن در آزمایشهای آئین نامه راهنمائی و رانندگی و روشن کردن موتور و راندن وسائل نقلیه مورد نظر در جهات مختلف – ترمز کردن و دور زدن با آنها
در گواهینامه رانندگی ویژه نوع وسیله نقلیه ای که دارنده میتواند با آن رانندگی کند قید میشود. برای رانندگی با وسائل نقلیه ویژه ای که سرعت آنها از 30 کیلومتر در ساعت تجاوز میکند در شهرها و راههای عمومی علاوه بر داشتن گواهینامه ویژه داشتن گواهینامه پایه 1 نیز ضروری است.
هـ- گواهینامه رانندگی با تراکتور چرخ لاستیکی در مزارع
1- سن 18 سال تمام
2- قبول شدن در آزمایش آئین نامه راهنمائی و رانندگی
3- قبول دشن در امتحان رانندگی با تراکتور
4- گواهی صلاحیت استفاده از ماشینهای کشاورزی از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی
تبصره 1- برای اخذ هر نوع گواهینامه رانندگی داشتن سواد خواندن و نوشتن جز برای کسانی که در تاریخ 6 بهمن ماه 1345 – 25 سال تمام داشته اند ضروری است. رانندگی حین تعلیم بظرفیت تا 3500 کیلوگرم با بار مستلزم داشتن کارت مخصوص است که با شرایط زیر شهربانی صادر میشود:
1- داشتن 23 سال تمام
2- انقضاء یکسال تمام از تاریخ اخذ گواهینامه رانندگی
تبصره 3- دارندگان گواهینامه های رانندگی پایه 2 بشرط 23 سال تمام و قبول شدن در آزمایشهای رانندگی با اتوبوس یک طبقه با اجازه مخصوص شهربانی میتوانند مادام که در خدمت شرکتهای واخد اتوبوس رانی هستند برانندگی با اتومبیلهای یک طبقه شرکتهای مذکور مبادرت ورزند.
تبصره 4- کلیه گواهینامه های رانندگی با تراکتورهای زراعتی که تا تاریخ 24/11/1351 از طرف شهربانی صادر شده است همچنان معتبر میباشد.
ماده 23- در موارد زیر صدور گواهینامه رانندگی ممنوع است
1- هر گاه متقاضی به بیماری صرع یا جنون مبتلا باشد
2- در صورتیکه متقاضی کور باشد اگر برای متقاضیان گواهینامه های موتور سیکلت و تراکتور زراعی و پایه دوم اتومبیل (بدون آنکه اجازه رانندگی وسایل نقلیه عمومی و اتومبیلهای آموزشگاههای رانندگی را داشته باشد) که فاقد یک چشم بوده و میزان دید چشم سالم آنان نیز کمتر از نباشد و بعلاوه دارندگان گواهینامه پایه دوم اتومبیل فاقد یک چشم باید نقص میدان دید خود را با نصب آینه مخصوص در اتومبیل جبران نماید.
3- هر گاه میزان دید متقاضیان گواهینامه ها کمتر از حد مقرر بوده و با استفاده از عینک قابل جبران نباشد. حد مقرر میزان دید بر حسب موارد بشرح زیر است:
الف- برای گواهینامه های پایه دوم اتومبیل و تراکتور و ویژه و موتورسیکلت با یک چشم و یا چشم دیگر با میدان دید طبیعی یا در صورتیکه میزان دید یک چشم کمتر از باشد مجموع دید دو چشم با میدان دید طبیعی
ب- برای گواهینامه پایه یک و کارت مخصوص رانندگی با وسایل نقلیه عمومی و اتومبیلهای آموزشگاههای رانندگی با یک چشم و چشم دیگر با میدان دید طبیعی یا در صورتیکه میدان دید یک چشم کمتر از باشد مجموع دید دو چشم با میدان دید طبیعی
4- برای کر مطلق و گوژپشت بجز گواهینامه پایه دوم رانندگی بدون آنکه اجازه رانندگی با وسایل نقلیه عمومی و اتومبیلهای آموزشگاههای رانندگی را داشته باشد
5- هر گاه متقاضی فاقد انگشتان دست یا پا باشد بنحوی که فقدان انگشتان مانع انجام اعمال طبیعی و لازم برای رانندگی باشد.
6- اگر متقاضی بعلت فقدان دست یا پا و یا ضعف بعضی از عضلات دست یا پا که بمناسبت ابتلا به فلج یا امراض دیگری حاصل شده نتواند مستقلا" یا با استفاده از دست و پای مصنوعی و یا بکمک ماشینهائی که وسائل مخصوص برای تسهیل رانندگی در آنجا تعبیه شده براحتی از عهده رانندگی برآید
وزیر دادگستری - وزیر کشور

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
8628
تاریخ تصویب :
1353/05/30
تاریخ ابلاغ :
1353/05/30
دستگاه اجرایی :
موضوع :