جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.

شماره 23962/18232 21/5/1380
نظر به اینکه در سطر ششم ماده (1) و سطر دوم تبصره ذیل بند (پ ) ماده (3) آئین نامه مستند سازی اموال غیر منقول دستگاه های اجرای ، موضوع تصویبنامه شماره 15525/ت 18232 ه مورخ 10/4/1380 که براساس طرح پیشنهادی تنظیم و ابلاغ شده است ، عبارت (کارگروه موضوع ماده (7) به اشتباه عبارت (کارگروه موضوع ماده (6) تحریر شده است ،مراتب جهت اصطلاح اعلام می شود.
دبیرهیات دولت - حسین رحیم زاده

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16452
تاریخ تصویب :
1380/05/21
تاریخ ابلاغ :
1380/06/03
دستگاه اجرایی :
موضوع :