جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.

شماره 21058/ت 23213ه 6/5/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 3/5/1380 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 100/20/25177 مورخ 5/5/1379 وزارتخانه های نیرو وبازرگانی و به استناد بند(ب ) ماده (2) قانون امر گمرکی - مصوب 1350تصویب نمود:
کلیه مواد لوازم ، تجهیزات ، ماشین آلات و اجزای آنها که به تشخیص وزارت نیرو برای ساخت نیروگاه و پستهای مربوطه به کشور وارد می شود برابر فهرستی که توسط وزیران نیرو و صنایع ومعادن حسب مورد اعلام می شود، مشمول سود بازرگانی به میزان سه (3%)ارزش آنها است.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16441
تاریخ تصویب :
1380/05/03
تاریخ ابلاغ :
1380/05/20
دستگاه اجرایی :
موضوع :