جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.

شماره 21065/ت 24930ه 6/5/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 20/4/1380 با توجه به نظریه ریاست مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 3347ه/ب مورخ 12/4/1380 تصویب نمود:
درماده (12) آئین نامه اجرائی تبصره (43) قانون بودجه سال 1380 کل کشور ، موضوع تصویبنامه شماره 59880/ت 24388ه مورخ 28/12/1379 عبارت (با رعایت ماده (13) قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348- (قبل از عبارت (براساس ضوابطی خواهد بود.) اضافه می گردد.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16441
تاریخ تصویب :
1380/04/20
تاریخ ابلاغ :
1380/05/20
دستگاه اجرایی :
موضوع :