جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.

شماره 16393ت 24749ه 13/4/1380

هیات وزیران درجلسه مورخ 23/3/1380 به استناد اصل یکصدوسی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
مواد اولیه ، قطعات و لوازم ماشین آلات صنعتی که در اجرای ماده (12) قانون مقررات صادرات و واردات و ماده (24)آئین نامه اجرائی آن توسط تولید کنندگان داخلی برای انجام قراردادهای آنان در مناطق ویژه اقصتادی پارس و پتروشیمی بندرامام به منظور تولید، تکمیل و سوار کردن یا آماده سازی به طور موقت به کشور وارد می گردند به هنگام صدور به این مناطق پس از انجام عملیات فوق صادرات تلقی و به تشخیص گمرک از سپردن تعهد یا پیمان ارزی معاف می باشند.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16426
تاریخ تصویب :
1380/03/23
تاریخ ابلاغ :
1380/05/02
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت صنایع
موضوع :