جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.


شماره 1935 - 22/م - 22/9/1367
ماده واحده - ماده 35 قانون مبارزه با مواد مخدر با حذف قید زمان بشرح زیر اصلاح می شود.
ماده 35 - با لازم الاجراء شدن این قانون ، اجرای کلیه قوانین مغایر متوقف می شود وامر مبارزه با ماده مخدر منحصرا" با ستاد خواهد بود.

نوع :
قانون
شماره انتشار :
13501
تاریخ تصویب :
1367/09/22
تاریخ ابلاغ :
1370/04/27
دستگاه اجرایی :
موضوع :