جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


شماره 46556 7/8/1370

ماده واحده - مهلت اجرای قانون واگذاری زمینهای بایر ودایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است ، تا پایان سال 1370 تمدید می گردد.
موضوع (تمدید مهلت اجرای قانون واگذاری زمینهای بایر ودایر که بعداز انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرارگرفته است ) در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی ، در جلسه ی مورخ بیست و پنجم مهرماه یکهزار وسیصد هفتاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی ، و بشرح ماده واحده فوق به تصویب رسید.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام -اکبرهاشمی رفسنجانی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
13594
تاریخ تصویب :
1370/07/25
تاریخ ابلاغ :
1370/08/18
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :