×

تصویبنامه در خصوص بند (ل )تبصره (2) قانون بودجه سال 1380کل کشور

تصویبنامه در خصوص بند (ل )تبصره (2) قانون بودجه سال 1380کل کشور

تصویبنامه-در-خصوص-بند-(ل-)تبصره-(2)-قانون-بودجه-سال-1380کل-کشورشماره 26801/ت 24991ه 7/6/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 4/6/1380 بنا به پیشنهاد شماره 11/4704 مورخ 1/5/1380 وزارت راه وترابری و به استناد بند(ل ) تبصره (2) قانون بودجه سال 1380 کل کشور تصویب نمود:
به دستگاه های اجرائی اجازه داده می شود به جای دریافت ضمانت نامه بانکی جهت استرداد کسور وجه الضمان و بدون رعایت محدودیت های موضوع تبصره (3) اصلاحی ماده (35) شرایط عمومی پیمان موضوع ماده (6) تصویب نامه شماره 65908 مورخ 5/10/1361 معادل مبالغ آن از مطالبات قطعی صورت کارکرد، تعدیل و تفاوتهای ناشی از حمل و بهای مصالح موجود در دستگاه مالی که طبق مقررات و در حدود اعتبارات مصوب ایجاد شده ولی امکان پرداخت آن فراهم نشده است بعنوان سپرده نزد کارفرما برای اجرای ماده (35) شرایط عمومی پیمان استفاده نمایند.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 14462

تاریخ تصویب : 1380/06/04

تاریخ ابلاغ : 1380/06/14

دستگاه اجرایی : وزارت راه وترابری - وزارت امور اقتصادی و دارائی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.