×

اصلاحیه آئین نامه های اجرائی تبصره (49) قانون بودجه سال 1379 و تبصره (45) قانون بودجه سال 1380 کل کشور

اصلاحیه آئین نامه های اجرائی تبصره (49) قانون بودجه سال 1379 و تبصره (45) قانون بودجه سال 1380 کل کشور

اصلاحیه-آئین-نامه-های-اجرائی-تبصره-(49)-قانون-بودجه-سال-1379-و-تبصره-(45)-قانون-بودجه-سال-1380-کل-کشور شماره 26798/ت 25044ه 7/6/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 4/6/1380 بنا به پیشنهاد شماره 62063/105 مورخ 14/5/1380 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وبه استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1- واژه (سود) و عبارت (بانکی مسکن ) به ترتیب قبل از کلمه (کارمزد) و پس از واژه (تسهیلات ) در سطر اول ماده یک آئین نامه های اجرائی تبصره (49) قانون بودجه سال 1379 کل کشور وتبصره (45) قانون بودجه سال 1380 کل کشور، موضوع تصویب نامه های شماره 15876ت /23146ه مورخ 25/4/1379 و شماره 2776/ت 24365ه مورخ 29/1/80 اضافه می شوند.
2- ماده آئین نامه های یاد شده حذف می گردد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 14462

تاریخ تصویب : 1380/06/04

تاریخ ابلاغ : 1380/06/14

دستگاه اجرایی : وزارت مسكن و شهرسازی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.