جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.


شماره 23729/ت 24967ه 20/5/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 10/5/1380 بنا به پیشنهاد شماره 106277 مورخ 24/4/1380 وزارت صنایع ومعادن و به استنادبند(ب ) ماده (2) قانون امور گمرکی - مصوب 1350 - تصویب نمود:
اجزا و قطعاتی که برای ساخت ماشین آلات ، تجهیزات و کالاها،مورد مصرف قرار می گیرد و ساخت داخل ندارد و در صورتی که توسط کارخانجات تولیدی از خارج از کشرو وارد گردد، ذیل تعرفه اجزاءو قطعات مربوط به همان دستگاه طبقه بندی می شود0
هرگاه طبق قواعد عمومی طبقه بنید و یادداتش قانونی نمانکلاتور S.H اجزاء و قطاعات وارد شده (به استثنای قطعات منفصل ماشین آلات راهسازی ) در ذیل تعرفه های دیگری طبقه بندی می شود در صورتیکه سود بازرگانی آن در تعرفه مربطو از سود بازرگانی تعرفه اجزاء و قطعات در ذیل تعرفه کالاهای اصلی کمتر باشد سود بازرگانی کمتر ملاک محاسبه خواهد بود0
استفاده از تسهیلات این تصویب نامه به تشخیص وزارتخانه تولیدی ذیربط می باشد0
این متن جانشین تصویب نامه های شماره 59192/ت 2409 ه مورخ
13/12/1379و21644/ت 23967ه مورخ 9/5/1380 می شود0
معاون رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16451
تاریخ تصویب :
1380/05/10
تاریخ ابلاغ :
1380/05/31
دستگاه اجرایی :
وزارت صنایع
موضوع :