جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.

شماره 23708/ت 24537ه 20/5/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 10/5/1380 بنا به پیشنهاد شماره 2197/1107/56 مورخ 1/2/1380 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
شرکت وابسته و تابه یک دستگاه اجرائی جز در مواردی که ترتیب دیگری مقرر شده باشد به شرکتی اطلاق می گردد که بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه یا سهام آن متعلق به دستگاه اجرائی مربوط باشد0
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16451
تاریخ تصویب :
1380/05/10
تاریخ ابلاغ :
1380/05/31
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :