جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


شماره 25822/ت 25113ه 31/5/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 24/5/1380 بنا به پیشنهاد شماره 1721/105 مورخ 24/5/1380 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
الف ) تسهیلات اعتباری
1- بانکهای عامل نسبت به استمهال تسهیلات اعتباری کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در اثر سیل مناطق مذکور خسارت دیده اند به مدت یکسال اقدام نمایند0 سودناشی از اقدام فوق از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و جهت تامین از درآمد عمومی درقالب لایحه بودجه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منعکس گردد0
2- معادل 210 میلیارد ریال تسهیلات مشروح زیر از محل تسهیلات تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 کل کشور حداکثر تا پانزدهم مهر ماه سال جاری در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی قرار گیرد:
استان گلستان استان خراسان
بخش کشاورزی 90میلیاردریال 45میلیاردریال
بخش مسکن 55میلیاردریال 20میلیاردریال
3- محل تامین 210 میلیارد ریال تسهیلات این بند بشرح زیر تعیین و حدول مصوب اصلاح می گردد:
ازمحل تسهیلات در اختیار رئیس جمهور 100میلیاردریال
از محل تسهیلات مربوط به حوادث غیرمترقبه 25 میلیاردریال
از محل کاهش تسهیلات استانها 85 میلیاردریال
4- بانک کشاورزی از محل افزایش منابع نشای از افزایش سرمایه مشابه تسهیلات اعتباری در امر خشکسالی مبلغ 150 میلیارد ریال تسهیلات به خسارت دیگان بخش کشاورزی اعم از زراعی ، باغی ، دامی و000 بشرح زیر قرار می دهد:
استان گلستان 100میلیارد ریال
استان خراسان 50 میلیارد ریال
ب) پرداخت خسارت
1- مبلغ 45 میلیارد ریال از محل اعبتار بند(ج ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1380 کل کشور موضوع ردیف 503290 به ترتیب 32 میلیارد ریال برای استان گلستان و13 میلیارد ریال برای استان خراسان برای پرداخت خسارت به افراد به صورت بلاعوض با رعایت مبالغ زیر اختصاص می یابد:
هر واحد مسکونی دیده حداکثر سه میلیون ریال
هر کشاورز آسیب دیده حداکثر سه میلیون ریال
بابت خودروی آسیب دیده :
خودروی سبک حداکثر
خودروی سنگین وماشین آلات کشاورزی حداکثر شش میلیون ریال سایر وسایط نقلیه سبک وملخقات آن حداکثر یک میلیون ریال بابت تامین لوازم خانه متناسب بامیزان خسارت دو میلیون ریال وارده هر خانوار حداکثر
خسارتهای فوق علاوه بر پرداختهای قانونی شرکتها و صندوق های بیمه می باشند0 شرکتهای بمیه موظفن بررسی و پرداخت تعهدات خوددر موارد بیمه شده را در اولویت قرار داده و حداکثر تا پانزدهم مهر ماه سال 1380پرداخت نمایند0
ج) تامین اعتبار
علاوه بر مبلغ 35 میلیارد ریال اعتبارات تامین شده از محل اعتبارات پیش بینی نشده ، اعتبارات مشروخ زیر حداکثر تا پانزدهم مهر ماه سال 1380 تامین و عملیات ذیربط انجام گیرد0
1- مبلغ پانزده میلیارد ریال از اعتبار ردیف 503572 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1380 کل کشور موضوع بند(و) تبصره (6)از محل عوارض وصولی محصولات تولیدی فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان به ترتیب 10میلیارد ریال برای استان گلستانو 5 میلیارد ریال برای استان خراسان برای بازسازی تاسیسات شهری خسارت دیده در اختیار شهرداریها وفرمانداری های ذیربط قرار گیرد0
اعتبارات پروژه های مشورح زیر از محل منابع داخلی بودجه مصوب شرکتهای دولتی ذیربط با اولویت تامین گردد0
استان گلستان استان خراسان
بازسازی شبکه های برق 12000 میلیون ریال 770میلیون ریال
منطقه ای توسط شرکتهای برق
بازسازی شبکه های مخابراتی و
پست توسط شرکت مخابرات 2200 میلیون ریال --
بازسازی شبکه گازرسانی 200میلیون ریال --
توسط شرکت گاز
- بازسازی تاسیسات آب شهری
توسط شرکت مهندسی آب و
فاضلاب کشور 2300میلیون ریال 6300میلیون ریال
- بازسازی تاسیسات
شیلاتی توسط شرکت شیلات 330میلیون ریال --
3- وزارت راه وترابری با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا جابجایی اعتبارات عمرانی و افزایش تخصیص اعتبار نسبت به تامین اعتبار لامز برای بازسازی وترمیم راه های ملی آسیب دیده به ترتیب تا110 میلیارد ریال در استان گلستان و تا25میلیارد ریال در استان خراسان اقدام نماید0
4- اعتبار لازم برای تعمیر وبازسازی وراه اندازی سایرتاسیسات دولتی وعمومی ومنابع طبیعی وکشاورزی حداکثر تا پانزدهم مهرماه سال 1380 با استفاهاز روش جابجایی اعتبارات از محل اعتبارات مصوب دستگاههای اجرائی و بهره بردار پس از اصلاح موافقت نامه های ذیربط تامین و پرداخت گردد0
5- سهم دولت از اعتبار لازم برای تجهیز و نوسازی مزارع آسیب دیده با استفاه از مکانیزم جابجایی اعتبارات بخش کشاورزی تامین و تخصیص خواهد یافت 0
د)به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومی کشور مبلغ دو میلیارد(000/000/000/2) ریال از محل اعتبارات ردیف 503001 (هزینه های پیش بینی نشده جاری ) بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور وسایر مقررات عمومی دولت برای فعالیتهای اضطراری در اختیار استانداری خراسان قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقت نامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان هزینه گردد0
ه) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است تمهیدات لازم جهت اجرای سریع این تصویب ناه را به عمل آورده و در پایان مهر ماه سال 1380 گزارش عملیات انجام یافته را به هیات وزیران گزراش نماید0
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16464
تاریخ تصویب :
1380/05/24
تاریخ ابلاغ :
1380/06/17
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :