جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.


حکم شماره 2256-25/10/35 *

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
با بودن چک در دست محال له دفاع صادرکننده چک به اینکه وجه آن بابت قیمت زمین مورد معامله بین محال له وکس دیگری احتساب شده مورد ندارد.

مرجع :
مجموعه رویه قضائی ،تالیف احمدمتین
فروردین ماه سال 1340 چاپ آفتاب
10

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2256
تاریخ تصویب :
1335/10/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :