جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.

ماده واحده - برای تسلیم درخواست تعیین وضعیت ثبتی مذکور در ماده 1 و تبصره 6 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 واصلاحات بعدی آن مصوب 31/4/1365 به ادارات ثبت اسناد و املاک مدت یک سال دیگر از زمان لازم الاجرا شدن این قانون مهلت داده می شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه بیست و دوم دی ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در همان روز به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
12515
تاریخ تصویب :
1366/10/20
تاریخ ابلاغ :
1366/11/18
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
موضوع :