جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.


ماده 1 - تبصره 2 ماده 2 حذف شد.
ماده 2 - ماده 4 به صورت زیر اصلاح می گردد:
در صورتی که بیش از یک سال به پایان دوره مجلس باقی باشد انتخابات میاندوره ای در حوزه های فاقد نماینده انجام خواهد شد چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از 200 نفر گردد و 6 ماه به پایان دوره مجلس باقی باشد انتخابات میاندوره ای برگزار خواهد شد.
ماده 3 - تبصره 2 ماده 8 به شرح زیر اصلاح می گردد:
تبصره 2 - وزارت کشور مکلف است با هماهنگی شورای نگهبان در حوزه هایی که انتخابات آنها متوقف و یا باطل اعلام شده و یا فاقد نماینده باشد ظرف سه ماه پس از تعیین وضعیت آخرین حوزه های انتخابیه و اعلام نتیجه توسط شورای نگهبان انتخابات مجدد را برگزار نماید.
ماده 4 - ماده 16 و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 16 - انتخابات مجلس در حوزه های انتخابیه آبادان ، خرمشهر، دشت آزادگان ، قصر شیرین ، مهران و دهلران تا ایجاد شرایط عادی انتخاباتی و استقرار مجدد مهاجرین به مرکزیت حوزه های مذکور به وسیله فرمانداران و بخشداران در سراسر کشور انجام خواهد شد.
تبصره 1 - انتخابات حوزه های انتخابیه دیگری که در اثر اضطرار ناشی از جنگ ، وضعیتی مشابه به وضعیت حوزه های انتخابیه مذکور در ماده فوق را داشته باشند به تشخیص و پیشنهاد وزیر کشور و تایید شورای عالی دفاع طبق ماده فوق برگزار خواهد شد.
تبصره 2 - شعب ثبت نام و اخذ رای مخصوص حوزه های انتخابیه مناطق جنگی در شهرستانهایی دائر می شود که حداقل یکصد خانوار مهاجر جنگ تحمیلی از آن حوزه انتخابیه در محدوده شهرستان مهاجر بوده و اسکان یافته باشند.
تبصره 3 - اخذ رای برای کاندیداهای مناطق جنگی فقط با شناسنامه انجام می گیرد.
تبصره 4 - رزمندگان و ساکنین و کسانی که در حوزه های مذکور می باشند مانند سایر مردم با شناسنامه رای می دهند.
ماده 5 - تبصره ذیل به عنوان تبصره ماده 28 اضافه می گردد:
تبصره - از موقع ثبت نام تا پایان انتخابات بازداشت کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از نامزدی و یا تخلفات انتخاباتی ممنوع است مگر در مواردی که به نظر شورای عالی قضایی عدم بازداشت آنان موجب تضییع حق گردد و یا اخذ تامین و تضمین لازم ممکن نباشد .
ماده 6 - ماده 50 به شرح زیر اصلاح می گردد:
وزارت کشور پس از وصول مشخصات داوطلبان از فرمانداری ها و بخشداری های مراکز حوزه های انتخابیه تدریجا لیست کامل آنان را تهیه و به منظور بررسی سوابق آنها در رابطه با صلاحیت های مذکور در این قانون به وزارت اطلاعات ، دادستانی کل ، سازمان ثبت احوال کشور و اداره تشخیص هویت و پلیس بین المللی در مرکز ارسال می دارد. مراکز مزبور موظفند ظرف 48 ساعت نظر خود را با دلیل و سند به وزارت کشور اعلام نمایند.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علنی روز یکشنبه بیست و پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/12/1366 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
12541
تاریخ تصویب :
1366/11/25
تاریخ ابلاغ :
1366/12/20
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :