جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.

فصل اول - اهداف اساسی وزارت آموزش پرورش
ماده 1 - تقویت و تحکیم مبانی اعتقادی و معنوی دانش آموزان از طریق
تبیین و تعیین اصول و معارف احکام دین مبین اسلام و مذهب حقه جعفری
اثنی عشری بر اساس عقل ، قرآن و سنت معصومین (ع ).
تبصره 1 - وزارت آموزش و پرورش موظف است طبق اصل 12 قانون اساسی در
مناطقی که پیروان دیگر مذاهب اسلامی سکونت دارند ترتیبی اتخاذ نماید که
آموزش تعلیمات دینی دانش آموزان مطابق فقه مذهب آنان باشد.
تبصره 2 - اقلیت های دینی شناخته شده طبق اصل 13 قانون اساسی در تالیف
کتب درسی دینی و تدریس آنها بر اساس کتب دینی و آیین و سنت خود در مدارس
خود با نظارت وزارت آموزش و پرورش آزادند.
ماده 2 -
1 - رشد فضائل اخلاقی و تزکیه دانش آموزان بر پایه تعالیم عالیه اسلام .
2 - تبیین ارزش های اسلامی و پرورش دانش آموزان بر اساس آنها.
3 - تقویت و تحکیم روحیه اتکال به خدا و اعتماد به نفس .
4 - ایجاد روحیه تعبد دینی و التزام عملی به احکام اسلامی .
5 - ارتقا بینش سیاسی بر اساس اصل ولایت فقیه در زمینه های مختلف جهت
مشارکت آگاهانه در سرنوشت سیاسی کشور.
6 - ایجاد زمینه های لازم برای حفظ و تداوم استقلال فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی
از طریق آشنا ساختن دانش آموزان به علوم و فنون و صنایع و حرف مورد نیاز
جامعه بر اساس اولویت های موجود در کشور.
7 - شناخت و شکوفا کردن و پرورش استعدادهای دانش آموزان و تقویت روح بررسی
و تتبع و تحقیق و ابتکار و خلاقیت در تمام زمینه های علمی ، فنی ، فرهنگی و
علوم بررسی با تاکید بر نفی روحیه مدرک گرایی .
8 - رشد دادن و تقویت روحیه عدالت پذیری و عدالت گستری و ظلم ستیزی و مبارزه
با تبعیضات ناروا و حمایت از مظلومین و مستضعفین .
9 - تقویت روحیه دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر به عنوان
وظیفه ای همگانی و متقابل .
10 - ایجاد روحیه پاسداری از قداست و استواری بنیان و روابط خانواده بر
اساس تعالیم عالیه اسلام .
11 - ایجاد روحیه احترام به قانون و التزام به اجرای آن و حمایت از
برخورداری عموم مردم از حقوق قانونی خویش .
12 - ایجاد و تقویت روحیه اخوت اسلامی و تعاون عمومی و انفاق و ایثار.
13 - ایجاد روحیه صرفه جویی قناعت و پرهیز از اسراف و تبذیر و مصرف زدگی .
14 - تقویت حس مسئولیت و اهتمام به امور مسلمین و پایبندی به نظم و
انضباط.
فصل دوم - محدوده کلی وزارت آموزش و پرورش
ماده 3 - آموزش و پرورش به دو بخش کلی آموزش عمومی و آموزش نیمه تخصصی
به شرح زیر تقسیم می شود و وزارت آموزش و پرورش که از این پس وزارت نامیده
می شد عهده دار اجرای آن خواهد بود:
الف - آموزش عمومی : شامل ایجاد مهارت لازم در امر خواندن و نوشتن ،
آموزش مبانی اعتقادی ، اخلاقی ، اجتماعی ، علمی و هنری در حدی که هر فرد به
طور عام به آن احتیاج دارد.
ب - آموزش نیمه تخصصی به دو بخش علمی و علمی - عملی (فنی و حرفه ای )
به شرح ذیل تقسیم می شود:
1 - آموزش علمی - عبارت است از آموزشهایی که با توجه به اهداف
آموزشهای دوره متوسطه ضمن تکمیل آموزش های عمومی با فراهم آوردن مبانی و
زمینه های فراگیری علوم نظری ، فرد را از طریق تقویت روحیه استدلال و تفکر
با مبادی علوم و فنون آشنا و او را برای طی مدارج عالیه آماده می سازد.
2 - آموزش علمی - عملی (فنی و حرفه ای ) - عبارت است از آموزش هایی که
فرد را بر مبنای تعلیم مهارت هایی که جنبه کاربردی و عملی دارد جهت احراز
شغل و یا حرفه معینی آماده می سازد و یا بر کارآیی و توانایی افراد شاغل
به فنون و حرف می افزاید.
تبصره 1 - جهت اشاعه آموزشهای علمی - عملی (فنی و حرفه ای ) و ایجاد
جاذبه برای ورود به این آموزش ها امکان ادامه تحصیل فارغ التحصیلان این بخش
تا عالی ترین سطوح آموزشی باید فراهم گردد.
تبصره 2 - کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی موظفند در جهت تامین مفاد
این ماده در چهارچوب ضوابط کلی آموزشی کشور با وزارت همکاری نمایند.
فصل سوم - اصول و مبانی و خط مشی کلی وزارت آموزش و پرورش
ماده 4 - بر اساس تقدم رتبی تزکیه بر تعلیم ، تربیت اسلامی در نظام
آموزش و پرورش جایگاه ویژه ای دارد علاوه بر انتخاب معلمانی که خود باید
متصف به صفات کریمه باشند جهت تقویت بنیه تربیتی نظام ، واحد امور تربیتی
در سطح معاونت وزارت تشکیل می شود.
ماده 5 - برخورداری از آموزش های عمومی برای کلیه دانش آموزان کشور باید
به گونه ای باشد که بر حسب استعداد و جنس بتوانند از تعلیمات مناسب جهت
شکوفایی خلاقیت ها بهره مند شوند.
ماده 6 - آموزشهای نظری باید به نحوی برنامه ریزی و اجرا شود که
دانش آموزان ضمن ممارست ، کارهای عملی و تجربی متناسب با سن و جنس و رشته
تحصیلی آنها با رعایت اولویت های منطقه ای و شرایط بومی حداقل یک مهارت
مورد نیاز جامعه را کسب نمایند.
ماده 7 - به منظور تعمیم و توسعه آموزش و پرورش کشور، زمینه های جلب
مشارکت مردم در امر آموزش و پرورش از هر طریق ممکن فراهم آید.
تبصره - وزارت مکلف است به اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای صلاحیت های
علمی و اخلافی بوده و متقاضی تاسیس و اداره مدارس ابتدایی ، راهنمایی و
متوسطه با هزینه خود و همیاری مردم و اولیا دانش آموزان باشند و متعهد
شوند که در چهارچوب سیاست ها و اهداف جمهوری اسلامی ایران فعالیت نمایند
مجوزهای لازم را اعطا کند. حدود صلاحیت علمی و اخلاقی متقاضیان به تصویب
مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
ماده 8 - وزارت ، به گزینش و تربیت بهترین و کارآمدترین معلمان برای
دوره ابتدایی اقدام می نماید.
ماده 9 - در جهت تامین اهداف تربیتی و آموزشی و هنری کودکان و
نوجوانان هماهنگی و همکاری وزارت ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما الزامی
است .
تبصره - آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت آموزش و پرورش ، ارشاد
اسلامی و سازمان صدا و سیما تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
فصل چهارم - وظایف وزارت آموزش و پرورش
ماده 10 - وزارت دارای وظایف زیر است :
1 - تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش بر اساس قانون مصوب 27/11/58 و
اصلاحیه های آن .
2 - قانون تشکیل شورای منطقه ای و حدود وظایف و اختیارات آن به تصویب
مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
3 - تهیه و تدوین مقررات و تنظیم لوایح مربوط به وظایف محوله .
4 - تهیه و پیشنهاد برنامه های میان مدت و بلند مدت در جهت تامین
اهداف و آموزش و پرورش .
5 - همکاری با وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش
پزشکی و سایر دستگاه هایی که به نحوی در امر آموزش دخالت دارند جهت هماهنگ
نمودن آموزش ها در چهارچوب نظام آموزشی کشور.
تبصره 1 - آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت و دیگر دستگاه های
اجرایی که به نحوی در امر آموزش دخالت دارند، تهیه و به تصویب هیات
وزیران می رسد.
تبصره 2 - مرجع تشخیص دستگاه هایی که به نحوی در امر آموزش دخالت
دارند شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد.
6 - تامین و تدارک نیازمندیهای آموزشی و پرورشی (مکان تجهیزات ،
امکانات دیگر آموزشی و کمک آموزشی ) .
7 - تالیف و طبع و توزیع کتب درسی و نشریات کمک آموزشی بر اساس
برنامه ریزی های زمان بندی شده در چهارچوب نظام آموزشی با رعایت اصل 15
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت بافت متناسب زندگی روستایی ،
عشایری و شهری .
8 - زیر پوشش قرار دادن کلیه کودکان لازم التعلیم و تقویت نهضت
سوادآموزی .
9 - آموزش مستمر معلمان و کارکنان وزارت به منظور ارتقا سطح توانایی
شغلی آنان .
10 - جذب و انتخاب افراد صالح برای تعلیم و تربیت از طریق گزینش .
11 - تامین نیاز نیروی انسانی آموزشی و پرورشی وزارت از طریق ایجاد
دانشسراها و مراکز تربیت معلم و آموزشکده های فنی و حرفه ای .
12 - توسعه و تعمیم تربیت بدنی به ویژه مربوط به فنون نظامی در سطح
مدارس و مراکز آموزشی وابسته به وزارت با هماهنگی دستگاه های ذیربط.
13 -انجام اقدامات لازم به منظور تامین ، حفظ و ارتقا سلامت جسمی ، روانی
و اجتماعی دانش آموزان کشور با همکاری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی .
تبصره - آیین نامه اجرای این بند مشترکا توسط وزارتین آموزش و پرورش و
بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
14 - صدور اجازه تاسیس و نظارت مستمر بر مدارس وابسته به مردم و دیگر
دستگاه های اجرایی و آموزشگاه های آزاد.
15 - ایجاد و اداره مدارس ایرانیان مقیم خارج از کشور با هماهنگی
وزارت امور خارجه .
16 - نظارت بر اجرای صحیح و دقیق کلیه آیین نامه ها و سنجش و ارزیابی
نتایج حاصله از برنامه ها.
17 - برقراری ارتباط با موسسات بین المللی و موسسات سایر کشورها در
زمینه مسائل آموزش و پرورش با هماهنگی وزارت امور خارجه در چهارچوب
سیاست های کلی کشور.
18 - تاسیس مراکز فنی و حرفه ای در جهت تامین اهداف این قانون .
19 - بکارگیری امکانات ویژه و انجام اقدامات لازم در زمینه تعلیم و
تربیت فرزندان شهدا و مفقودین و اسرا با همکاری و هماهنگی بنیاد شهید
انقلاب اسلامی .
20 - همکاری و هماهنگی با دستگاه های ذیربط نسبت به ارتقا سطح آموزش
علمی و عملی محصلین و مدرسین فنی و حرفه ای .
21 - ایجاد شرایط و امکانات مناسب به منظور ارائه آموزش های نظامی در
آموزشگاه ها.
22 - تامین آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه .
23 - وزارت موظف است از طریق ایجاد و تقویت مدارس استثنایی نیاز
افراد عقب مانده را تامین کند.
24 - توجه لازم به هنر و تلطیف ذوق و عواطف دانش آموزان و پرورش
خلاقیت های هنری آنان و نیز استفاده از هنر در فعالیت های آموزشی و تربیتی .
25 - اهتمام بیشتر جهت تعلیم و تربیت دانش آموزان بی سرپرست بی بضاعت و
یا دانش آموزانی که اولیا آنها فاقد صلاحیت سرپرستی باشند با همکاری
دستگاه های ذیربط.
26 - ارتباط مستمر با اولیا دانش آموزان و استمداد از آنها در تعلیم و
تربیت با توجه به نقش عظیم خانواده در این امر خطیر.
27 - برنامه ریزی و اجرای برنامه های جاذب و متنوع به منظور استفاده
مفید و سازنده از اوقات فراغت دانش آموزان در محدوده اعتبارات مصوب
دستگاه های اجرایی ذیربط و با استفاده از کمک های مردمی .
ماده 11 - وزارت موظف است ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون تشکیلات
تفصیلی خود را بر اساس مفاد این قانون تهیه و به تایید سازمان امور اداری
و استخدامی کشور برساند.
ماده 12 - تغییر بنیادی نظام آموزشی و پرورشی مقاطع تحصیلی بر اساس
این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
ماده 13 - آیین نامه اجرایی این قانون ظرف 6 ماه توسط وزارت تهیه و به
تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و نه تبصره در جلسه علنی روز یک شنبه بیست
و پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در
تاریخ 4/12/1366 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی


نوع :
قانون
شماره انتشار :
12542
تاریخ تصویب :
1366/11/25
تاریخ ابلاغ :
1366/12/22
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
موضوع :