جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.

شماره61994/ت22462 هـ 19/11/1378

وزارت بازرگانی ـ وزارت صنایع
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی بر اساس اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویبنامه شماره 64545 / ت 18583 هـ مورخ15/6/1376 در جلسه مورخ 5/11/1378 ستاد یاد شده به عنوان تصمیم هیات وزیران اتخاذ شده است به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ میگردد :
بهای فروش هر بسته یک لیتری سم دامی آمیتراز دوازده و نیم درصد 5/12% مبلغ چهارده هزار و پانصد ( 500/14 ) ریال تعیین می شود .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1378/11/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت صنایع
موضوع :