جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.

شماره 61972 / ت 22461 هـ 19/11/1378

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور ـ وزارت بازرگانی
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در مورد نحو اجرای بندهای ج و ی تبصره 10 قانون بودجه سال 1378 کل کشور و پرداخت بخشی از بدهیهای دولت به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی که بر اساس اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویبنامه شماره 53409 / ت 22288 هـ مورخ 7/10/1378 به عنوان تصمیم هیات وزیران اتخاذ شده است به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می شود :
1 ـ مالکیت دولت نسبت به 51% از سهام و سایر حقوق و امتیازات مربوط در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ، به نسبت بیست و پنج درصد به صندوق بازنشستگی کشوری و بیست و پنج و نیم درصد به سازمان تامین اجتماعی واگذار تا طبق مقررات قانون تجارت و با رعایت سایر مقررات مربوط و مفاد این تصمیم نامه اداره می شود .
2 ـ واگذاری این سهام به سازمانهای مزبور بر اساس تصمیم نامه منوط به آن است که حداکثر ظرف دو ماه پس از انتقال سهام ، مجمع عمومی فوق العاده شرکت به منظور اصلاح اساسنامه و انطباق آن با مفاد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ایران مصوب اسفند ماه 1347 و به نحوی که متضمن حداقل تغییرات ذیل باشد ، تشکیل شود و نسبت به تصویب اساسنامه جدید برای شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید :
الف ـ ریاست مجمع عمومی شرکت همواره با وزیر بازرگانی باشد .
ب ـ در انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت همواره حق انتخاب نصف به اضافه یک اعضا برای چهل و نه درصد سهام باقیمانده متعلق به دولت محفوظ بماند .
پ ـ در مجامع فوق العاده برای تغییر اساسنامه هر یک از سهام متعلق به دولت 49% باقیمانده دارای حق رای به میزان دو (2) برابر هر یک از سهام مربوط به 51% واگذار شده باشد .
3 ـ سازمان بورس اوراق بهادار تهران ملزم است حسب درخواست سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ درخواست نسبت به قیمت گذاری سهام واگذار شده طبق ضوابط بورس اقدام و گزارش مربوط را به سازمانهای یاد شده اعلام نماید دو سازمان یاد شده موظفند حداکثر ظرف یک هفته پس از ابلاغ تصمیم نامه ، درخواست خود را به سازمان بورس اوراق بهادار تهران اعلام نماید .
4 ـ سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی موظفند حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ وصول گزارش سازمان بورس اوراق بهادار تهران ، مراتب را جهت ثبت در دفاتر قانونی مربوط به دستگاههای ذیربط اعلام نمایند .
5 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ( خزانه داری کل کشور ) و دستگاههای بندهای ج و ی تبصره 10 قانون بودجه سال 1378 کل کشور تعیین می شود به نسبت سهام سازمانهای یاد شده بابت رد دیون دولت به آنها منظور و اقدامات لازم را معمول خواهند داشت .
6 ـ به استثنای نقل و انتقال سهام این تصمیم نامه بین صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی ، واگذاری و فروش سهام یاد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر ، مگر به موجب قانون ممنوع است .
7 ـ شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از نقل و انتقال سهام دیگر نیز کماکان حمل کالای ویژه و اساسی و محموله های مربوط به وزارت بازرگانی را در اولویت قرار دهد .
8 ـ کلیه هزینه های مورد نیاز جهت انجام تشریفات قانونی موضوعات این تصمیم نامه به نسبت درصد سهام واگذار شده بین سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری تقسیم خواهد شد .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1378/11/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :