جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.

شماره 44032 / ت 22098 - 24/11/1378

وزارت معادن و فلزات
هیات وزیران در جلسه مورخ 24/11/1378 بنا به پیشنهاد شماره 9232 /100 مورخ 10/8/1378 وزارت معادن و فلزات و به استناد بند م تبصره 2 قانون بودجه سال 1378 کل کشور تصویب نمود :
شرکت ملی فولاد ایران مجاز است نسبت به تاسیس شرکت فولاد اذربایجان با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1378/11/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت صنایع
موضوع :