جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.

شماره 63014 / ت 22456 هـ - 25/11/1378

وزارت بازرگانی ـ وزارت جهاد سازندگی ـ وزارت صنایع
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که به پیشنهاد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان بر اساس اصل 137 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویبنامه شماره 64545 / ت 18583 هـ مورخ 15/6/1376 در جلسه مورخ 5/11/1378 ستاد یاد شده به عنوان تصمیم هیات وزیران اتخاذ شده است به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ میگردد :
نرخ پایه هر کیلو کنجاله سویا استحصالی از دانه های روغنی وارداتی ، مبلغ 988 ریال تعیین می شود این تصمیم از تاریخ 1/7/1378 لازم الاجرا می باشد .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1378/11/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :