جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.

شماره 23694/ت 19335 هـ 22/12/1378

وزارت اموراقتصادی ودارایی – سازمان برنامه وبودجه
هیأت وزیران درجلسه مورخ 18/12/1378 باتوجه به نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره 1991هـ مورخ 16/1/1376 ) تصویب نمود:
ماده (10) آیین نامه اججرائی تبصره (16) قانون بودجه سال 1376 کل کشور- موضوع تصویب نامه شماره 50447/ت 17835هـ مورخ 16/1/1376- موقوف الاجراست .
معاون اول رئیس جمهور –حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16040
تاریخ تصویب :
1378/12/18
تاریخ ابلاغ :
1378/12/26
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :