جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.


شماره 33739/ ت 21716 هـ 21/12/1378

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – سازمان ایرانگردی وجهانگردی
هیأت وزیران درجلسه مورخ 18/12/1378 باتوجه به نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ( موضوع نامه شماره 2364 هـ / ب مورخ 16/5/1378) تصویب نمود:
درمادره (29 آیین نامه اجرایی بند«خ» تبصره (29) قانون بودجه سال 1378 کل کشور( موضوع تصویب نامه شماره 6636/ ت 21235 هـ / ب مورخ 17/3/1378 ) عبارت « ازیقف اعتبارات ارزی نمایشگاههای بین المللی صادراتی » حذف می شود.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16040
تاریخ تصویب :
1378/12/18
تاریخ ابلاغ :
1378/12/26
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
سازمان ایرانگردی و جهانگردی
موضوع :